Dịch vụ cung ứng lao động thuê ngoài

Dịch vụ cung ứng lao động thuê ngoài

Dịch vụ cung ứng lao động thuê ngoài

Dịch vụ cung ứng lao động thuê ngoài

Dịch vụ cung ứng lao động thuê ngoài
Dịch vụ cung ứng lao động thuê ngoài
Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ cung ứng lao động thuê ngoài

     Với xu thế phát triển kinh tế như hiện nay Dịch vụ cung ứng lao động thuê ngoài ngày càng được ưa chuộng và thịnh hành, dịch vụ có thể được cung cấp bên trong hay bên ngoài công ty khách hàng. Các chuyển giao như vậy nhằm mục đích hạ giá thành và nâng cao tính cạnh tranh, nó khác với việc mua bán sản phẩm từ nhà cung cấp, mà giữa hai bên có sự trao đổi thông tin để quản lý việc sản xuất – kinh doanh đó tức là có sự hợp tác trong sản xuất. 

 

Chính vì thế, Công ty TNHH gia công thủy sản nông sản Đại Thiên Phú được thành lập với lĩnh vực hoạt động chính: 

   Cho thuê lại lao động; Gia công hàng hóa; Cung ứng lao động thời vụ; Hợp thức hóa lao động; Dịch vụ bốc xếp; Dịch vụ đóng gói;  Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; Dịch vụ tính lương; Dịch vụ tuyển dụng, cho các doanh nghiệp sản xuất sử dụng nhiều lao động hoặc các doanh nghiệp sử dụng lao động không mang tính thường xuyên, các doanh nghiệp mới hoạt động mà lực lượng lao động tuyển dụng chưa đủ hay các doanh nghiệp muốn sử dụng lao động thuê ngoài như là một lợi thế cạnh tranh để chuyển chi phí nhân công vốn được xem là định phí, thành biến phí có hóa đơn.
backtop